Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DODATEK OSŁONOWY - informacje dot. dodatku osłonowego, wzór wniosku

Przy składaniu wniosku o dodatek osłonowy (w kwocie podwyższonej) prosimy o dołączenie potwierdzenia złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła. Od 29 stycznia 2022r. weszła w życie zmiana, zgodnie z którą wystarczające jest ZGŁOSZENIE do CEEB a nie jak do tej pory WPISANIE. Jednocześnie prosimy o wskazanie we wniosku JEDNEGO głównego źródła ogrzewania budynku/lokalu tzn. takiego, który ogrzewa największą powierzchnię i nie jest źródłem ogrzewania wspomagającym. 

 

DODATEK OSŁONOWY- NOWE ŚWIADCZENIE!

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom.

Stawki dodatku osłonowego, które są uzależnione m.in. od wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym, wyniosą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1437,50  zł rocznie dla największych gospodarstw domowych. Takie rozwiązanie pozwoli na skuteczne wsparcie rodzin wielodzietnych, które najbardziej dotknął wzrost  cen energii i żywności.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

O dodatek osłonowy w podwyższonej kwocie* (zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 2 ust. 6 ustawy o dodatku osłonowym) może ubiegać się wnioskodawca spełniający jednocześnie następujące przesłanki:

- korzysta z jednego z wymienionych we wniosku (oraz ustawie) źródeł ogrzewania;

- wskazane przez niego źródło jest głównym źródłem ogrzewania;

- wskazane źródło ogrzewania jest zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi;

- zgłosił źródło ciepła i żródło spalania paliw do CEEB.

W przypadku gdy, którakolwiek z powyższych przesłanek nie została spełniona (np. nie został złożony wniosek o wpis do CEEB; budynek korzysta z ciepła z sieci ciepłowniczej; budynek ogrzewany jest drewnem, pelletem, gazem etc.), wniosek o przyznanie dodatku osłonowego powinien być rozpatrywany pod kątem ewentualnego przyznania kwoty dodatku osłonowego w podstawowych wysokościach (wskazanych w art. 2 ust. 5 ustawy o dodatku osłonowym).

 

 

 

 Przypominamy, że deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw można złożyć:

1) elektronicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na stronie www.zone.gunb.gov.pl klikając „ZŁÓŻ DEKLARACJĘ”

2) pisemnie – wzór formularza do pobrania w linku poniżej lub w Urzędzie Gminy Rewal 

Deklaracje, materiały, przepisy

Informacja o deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl) 

Szczegółowe informacje w jaki sposób wpisać źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie https://www.gunb.gov.pl/.../centralna-ewidencja...

 

 

Zasada złotówka za złotówkę: 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

 Wniosek o dodatek osłonowy  można składać do 31 października 2022r.. Wnioski złożone od 1 listopada 2022r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Osoby, które złożyły wniosek do 31 stycznia 2022 r. otrzymają dodatek w dwóch równych ratach, pierwsza zostanie wypłacona do 31 marca 2022r. a druga do 2 grudnia 2022r.

Osoby składające wniosek od 1 lutego 2022r. otrzymają 100% dodatku jednorazowo.  

W przypadku złożenia wniosku od stycznia do 31.07.2022r. do ustalenia prawa do dodatku będą brane pod uwagę dochody (opodatkowane i nieopodatkowane) za rok 2020, zaś w przypadku złożenia wniosku od 01.08.2022r. do 31.10.2022r. będą brane pod uwagę dochody za rok 2021 (opodatkowane i nieopodatkowane). Do dochodu wlicza się m.in. stypendium przyznawane przez wójta, alimenty otrzymywane na rzecz dzieci, 13 i 14 emerytura, dodatek solidarnościowy, środki bezzwrotnej pomocy (stypendia, środki pomocowe), diety sołeckie, diety radnych. 

Wnioski można składać od 10.01.2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu, przy ul. Warszawskiej 31 pokój nr 1  

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

 Wzór wniosku oraz instrukcje wypełnienia wniosku     

 .

Wniosek o dodatek osłonowy - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

 

Akty prawne: 

 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1 - ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Nowy_wzór_wniosku_o_wypłatę_dodatku_osłonowego_doc.doc (DOC, 176.00Kb) 2022-02-18 11:14:36 74 razy
2 Nowy_wzór_wniosku_o_wypłatę_dodatku_osłonowego_docx.docx (DOCX, 59.06Kb) 2022-02-18 11:14:36 58 razy
3 Nowy_wzór_wniosku_o_wypłatę_dodatku_osłonowego.pdf (PDF, 525.60Kb) 2022-02-18 11:14:36 68 razy
4 Wskazówki_jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_osłonowy1.pdf (PDF, 182.05Kb) 2022-02-18 11:14:36 52 razy
5 wzór wniosku o dodatek osłonowy.docx (, 58.43Kb) 2022-01-05 14:37:47 63 razy
6 Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.pdf (, 267.42Kb) 2022-01-04 15:16:23 83 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 04-01-2022 15:10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 04-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 17-08-2022 10:01:59