Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Skład i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

 

W dniu 22 września 2023r. Zarządzeniem nr 92/2023 Wójta Gminy Rewal został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Rewal.

W skład w/w Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji, podmiotów i organizacji:

1.  Justyna Żebrowska – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu,

2.  Anna Miłosz - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu,

3.  Katarzyna Lenarcik – przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

4.  Marcin Ryczko – przedstawiciel Policji, Komendy Powiatowej Policji,

5.  Anna Harasimowicz – przedstawiciel oświaty, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rewalu,

6.  Katarzyna Pietrzak – przedstawiciel oświaty, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie,

7.  Beata Filipowicz – przedstawiciel oświaty, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niechorzu,

8.  Dorota Kaczmarczyk – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Gryficach,

9.  Beata Nowakowska – przedstawiciel ochrony zdrowia, Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej,

10. Hanna Kwiatkowska – przedstawiciel organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie „Aktywni Kulturalnie”

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Rewal -   Justyna Żebrowska.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej  w Gminie Rewal -  Anna Miłosz.

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Rewal jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu ul. Warszawska 31.

Dane kontaktowe: 

tel. 91 38 62573  lub kom. 516 166 613 (Pani Anna Miłosz lub Pani Katarzyna Lenarcik) 

 

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3-5, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7) monitorowanie procedury "Niebieskie Karty";

8) przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a - ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej 

9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 13-03-2024 13:11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 13-03-2024
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 13-03-2024 13:15:06