Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rekrutacja do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Rekrutacja do Programu -Opieka wytchnieniowa – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

W związku z przystąpieniem przez Gminę Rewal do realizacji kolejnej edycji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu  prowadzi rekrutację do Programu „ Opieka wytchnieniowa ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 

 

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Głównym celem Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:


a)  dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
b) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,


poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną. Pomoc przyznawana jest na podstawie adresu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.
Przyznając usługi opieki wytchnieniowej brany jest pod uwagę stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone  przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

  1.  posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta

 lub

  1. posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu

lub

  1. zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 W ramach realizacji Programu planuje się objęcie 4 osób dorosłych opieką wytchnieniową w formie pobytu dziennego realizowaną w miejscu zamieszkania z osobą z  niepełnosprawnością (4 opiekunów osób dorosłych  posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi  z orzeczeniem  o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Liczba godzin i dób przypadających na jednego Uczestnika Programu wynosi 127 godzin w skali roku.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Rewal od  lutego 2024 r. do  grudnia 2024 r.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług z Programu.

 Osoby zainteresowane ww. formą pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rewalu  osobiście  lub telefonicznie pod  nr tel. 91 38 62573

 Osoby zainteresowane  udziałem w Programie prosimy o: zapoznanie się z Programem „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024
  i wypełnienie karty zgłoszenia do Programu (w załączniku). 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf (PDF, 312.27Kb) 2024-02-08 10:18:14 19 razy
2 Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024_klauzula_rodo.DOCX (DOCX, 23.53Kb) 2024-02-08 10:18:14 20 razy
3 OŚWIADCZENIE o wskazaniu opiekuna.docx (DOCX, 13.57Kb) 2024-02-08 10:18:14 21 razy
4 karta zgłoszenia.docx (DOCX, 39.06Kb) 2024-02-08 10:07:20 21 razy
5 Klauzula RODO.DOCX (DOCX, 22.58Kb) 2024-02-08 10:07:20 22 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 07-02-2024 15:05:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 07-02-2024
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 05-03-2024 12:02:55