Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2023/2024

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOŻYWIANIA DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 

Od stycznia 2023r. osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” (posiłek dla dzieci) są rodziny, których dochód nie przekracza kwoty na osobę w rodzinie 1200,00 zł (tj. 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, które wynosi 600 zł) oraz występuje jeden z  powodów do udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2-15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność).

Własnoręcznie napisany i podpisany przez rodzica/opiekuna wniosek o pomoc w formie przyznania jednego gorącego posiłku w szkole lub w przedszkolu* należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu (pokój nr 1).

Do wniosku dołączyć należy:

  • zaświadczenie potwierdzające dochody (w tym również kredyty i pożyczki) i ich wysokości netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku lub w przypadku zmiany sytuacji dochodowej - aktualny,

  • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy,

  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore należy dołączyć aktualne orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub w przypadku osób długotrwale chorych - zaświadczenie od lekarza,

  • aktualne odpisy wyroków sądowych, wysokość świadczeń alimentacyjnych.

W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W trakcie  postępowania administracyjnego w celu ustalenia sytuacji rodziny pracownik socjalny może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wydana będzie decyzja przyznająca lub odmawiająca przyznanie świadczenia.

Informuję jednocześnie, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu będzie finansował posiłki nie wcześniej niż od dnia uprawomocnienia się decyzji przyznającej świadczenie, do tego czasu koszty posiłku pokrywa rodzic/opiekun prawny.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu

Justyna Żebrowska

 

 

 

*należy wskazać jeden z posiłków

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 30-08-2018 13:06:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 11-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Lenarcik 05-02-2024 10:21:23