Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze

Nabór na stanowisko opiekuna świadczącego usługi opieki wytchnieniowej

w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,

finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu  poszukuje osób chętnych do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością.


Za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

 

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie

Wymagania niezbędne wobec kandydata:

 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby, które:

 

  1. posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, lub
  2. posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
  3.  zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
    Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu;
  4. posiadają pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną;

 

Wymagania dodatkowe:
– empatia,
– bardzo dobra organizacja pracy,
– odpowiedzialność,
– wysoka kultura osobista,
– komunikatywność,
– odporność na stres,
– dyspozycyjność,
 

Informacja o warunkach zatrudnienia:
Praca na podstawie umowy zlecenia na okres od dnia podpisania umowy – nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 r. Praca przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb opiekuna osoby niepełnosprawnej w godzinach od 6.00 do 22.00 (nie więcej niż do 12 godzin dziennie w trybie ciągłym). Zaplanowana liczba godzin do wykorzystania w przypadku opieki nad jedną osobą niepełnosprawną to maksymalnie 127 godzin na cały okres realizacji programu w 2024 r.

Stawka za 1 godzinę zegarową 48,00 zł brutto

 

Zakres obowiązków:

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie w szczególności:
– odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa,
– okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków,
– udzielanie pomocy w zakresie samoobsługi, zabezpieczaniu podstawowych czynności życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmianie odzieży, bielizny osobistej,
– wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pampersów, pieluchomajtek, podkładów o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety,
– organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne, fizjoterapeutyczne i inne, a także wsparcie w zakresie komunikowania się z otoczeniem, wypełnianiu ról społecznych oraz pomoc w zakresie przemieszczania się poza miejsce zamieszkania. 
– Uwaga! dotychczasowy opiekun osoby niesamodzielnej ma prawo do decydowania o rodzaju pomocy, z której chce skorzystać, sposobie jej udzielania oraz w takim czasie i zakresie w jakim jest to niezbędne.

 

Usługi opieki wytchnieniowej umożliwiają uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy poprzez odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o składanie dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu, ul. Warszawska 31, 72-344 Rewal lub za pośrednictwem platformy ePUAP na adres  /GOPSwRewalu/skrytka (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), Poczty Polskiej, firmy kurierskiej.

 

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej oferty należy kierować na adres email:

gops@rewal.pl lub pod nr tel. 913862573

 

Dokumenty:

 

1) Karta zgłoszeniowa kandydata na opiekuna do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 (załącznik)
2) Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji
3) Potwierdzenie posiadanego doświadczenia
4) Klauzula informacyjna RODO (załącznik) 
5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych (załącznik) 

 

 

Rewal, dnia 10.04.2024r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu

Justyna Żebrowska

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Karta-zgloszeniowa-KANDYDATA-na-opiekuna-do-programu.pdf (PDF, 68.90Kb) 2024-04-10 15:14:30 3 razy
2 Klauzula-informacyjna-RODO dla opiekuna.pdf (PDF, 172.36Kb) 2024-04-10 15:14:30 3 razy
3 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf (PDF, 115.69Kb) 2024-04-10 15:14:30 3 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 10-04-2024 15:14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 10-04-2024
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 10-04-2024 15:19:12