Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

informacja o przetwarzaniu danych osobowych - refundacja podatku VAT

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

REFUNDACJA PODATKU VAT

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rewalu przy ul. Warszawskiej 31. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: gops@rewal.pl lub telefonicznie pod numerem 91 38 62 573 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych (IOD), którym jest Pan Dawid Czerw  z którym można się skontaktować poprzez email: gops@rewal.pl lub  telefonicznie bezpośrednio do IOD na nr: 722 309 224 lub na adres e-mail: iod@rewal.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu rozstrzygnięcia wniosku dotyczącego wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych. 
  4. Dane osobowe przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687)
  5. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej przez okres potrzebny do realizacji celu, następnie przechowywane będą zgodnie z warunkami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt tj. przez 10 lat, a także w zgodności z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy dot. przetwarzania danych osobowych w jego imieniu, np. dostawca usług hostingowych obsługujących pocztę elektroniczną Administratora.
  7. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości realizacji celu ustawowego.
  10. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - refundacja VAT.pdf (PDF, 122.84Kb) 2023-02-01 15:13:57 77 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 01-02-2023 15:13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 01-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 01-02-2023 15:15:49