Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Oferta pracy - pracownik socjalny

Rewal, dnia 15.06.2020r. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu ul. Warszawska 31 poszukuje pracownika na stanowisko pracownik socjalny (1 etat, umowa o pracę)

 

               Pracownikiem socjalnym może być osoba spełniająca warunki określone w:

 1. Art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych tj. jest obywatelem polskim,  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków (art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej) tj, :    
 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 1. pedagogika,
 2. pedagogika specjalna,
 3. politologia,
 4. polityka społeczna,
 5. psychologia,
 6. socjologia,
 7. nauki o rodzinie

lub  

 1. W art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  tj:
 1. osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów,
 2. osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia
 3. osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia
 4. osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,
 5. osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskają tytuł licencjata,
 6. osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

Wymagania wymienione powyżej są niezbędne do zatrudnienia.

4. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:  

 1. praca socjalna
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.;
 10. realizacja innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Mile widziane prawo jazdy i dysponowanie samochodem prywatnym do celów służbowych.

            Osoby zainteresowane ofertą proszone są o kontakt z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu telefonicznie nr 91 38 62 573 lub drogą mailową: jzebrowska@rewal.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.

             

                                                      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu

                                                                                              Justyna Żebrowska

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 15-06-2020 13:13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 15-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 15-06-2020 13:22:39