Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe - usługi specjalistyczne

GOPS.1.SUO.2017                                                            

 

Zapytanie  ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania tj. na terenie gminy Rewal

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu zaprasza do złożenia ofert w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31

72-344 Rewal

tel. 91 3862573,  e-mail: gops@rewal.pl

II. Forma zawarcia umowy – umowa cywilno prawna – zlecenia w okresie od lutego do czerwca 2017r.

III. Usługi specjalistyczne będą świadczona dla dziecka z zespołem Aspergera i ADHD

Przewidywana liczba usług:

4 godziny (240 min.) w tygodniu - terapia ręki

2 godziny (120 min.) w tygodniu – Integracja Sensoryczna

2 godziny (120 min.) w tygodniu – Artterapia

 IV. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi,

posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym,
 •  jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
 • z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

oraz

     2. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
 • kształtowania nawyków celowej aktywności;
 • prowadzenia treningu zachowań społecznych.

V. Do zadań osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze będzie należało
            w szczególności:

 1. Usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu;
 2. Prowadzenie pełnej dokumentacji z wykonywanych czynności zgodnie z zawartą umową.

VI. Wymagane dokumentacja:

 1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
  i uprawnienia;
 4. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie, o którym mowa w punkcie IV ppkt 2

VII. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Oferta – specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej – odręcznie (nieścieralnym atramentem lub długopisem), na maszynie lub komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić zapis „Oferta cenowa na – specjalistyczne usługi opiekuńcze”. O wyniku postępowania osoby ubiegające się o świadczenie rzeczonych usług zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tzn., że oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części usług.

VIII. Termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w terminie do 31.01.2017r.

IX. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Miłosz, tel: 91 38 62 573

Załączniki.

Formularz – „Oferta cenowa specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

                                                                             

     Rewal, dnia 19.01.2017r             Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu

                                                                                  Justyna Żebrowska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 oferta wzór.pdf (PDF, 196.00Kb) 2017-01-19 14:28:52 374 razy
2 oferta wzór.doc (DOC, 32.50Kb) 2017-01-19 14:28:08 363 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 19-01-2017 14:25:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 19-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 13-04-2018 09:21:20