Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

DOBRY START

1.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu, przy ul. Warszawskiej 31

2.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Inspektor Ochrony Danych: Urząd Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal,  tel. 91 384 90 11,
adres e-mail: iod@rewal.pl

3.

Cele przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz jego realizacja; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

4.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. , poz. 1061) wydane na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2018r. poz. 998 ze zm.)

5.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców jeżeli istnieją

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, bank. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych.

6.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zaprzestania wypłaty świadczenia, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane, które przechowuje się w terminie 1 roku od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (na podstawie § 22 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”)

7.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych (art. 15 RODO)

b) żądanie sprostowania danych (art. 16 RODO)

c) żądanie ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

d) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO)

e) żądanie usunięcia danych (art. 17 RODO)

8.

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

9.

Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania
i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne i konieczne w celu rozpatrzenia wniosku oraz ustalenia prawa do świadczenia i jego realizacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku

10.

Inne informacje

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej a także nie będą podlegały personalizacji ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 11-06-2019 08:51:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 11-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 26-06-2019 13:45:49