Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

            Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, poz. 1) zwanego w  treści „RODO” informujmy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących  prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu,

 ul. Warszawska 31, 72-344 Rewal,

e-mail: gops@rewal.pl, tel./fax  91 38 62 573  

reprezentowany przez Kierownika

 1. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator Danych Osobowych zwany w treści „Administrator danych” powołał  Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Rewalu, a także przysługujących uprawnień, możecie się Państwo  skontaktować się z   Inspektorem Ochrony Danych:   Pan Dawid  Czerw, tel. 722 309 224 lub e-mail: iod@rewal.pl.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych;
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami  Administratora danych;
 • w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
 1. Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, jednostki uprawnione na podstawie przepisów prawa (m.in. instytucje administracji państwowej i samorządowej, sądy, prokuratura, policja, samorządowe kolegium odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny) a także inne podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przetwarzają dane osobowe  w tym podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora danych osobowych, takim jak np. operator pocztowy, bank, dostawcy oprogramowania dziedzinowego.
 3. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych – kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu
  w jednolitym rzeczowym wykazie akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu uzgodnionym z Archiwum Państwowym.
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu ma prawo pozyskiwać dane osobowe od: wszelkich podmiotów zobowiązanych na mocy przepisów prawa do udzielania takich
  informacji na żądanie w/w Ośrodka.
 5. Macie Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych możliwość ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sytuacji wyłącznie wymaganej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku niepodania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 

 

 

 

           

 

  

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf (, 803.71Kb) 2018-07-18 11:35:33 284 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 29-05-2018 14:44:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 29-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Lenarcik 08-02-2022 12:25:02