Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Klauzula informacyjna RODO pomoc społeczna

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

 

POMOC SPOŁECZNA

 

1.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu,
ul. Warszawska 31, 72-344 Rewal, e-mail: gops@rewal.pl

2.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 

Dawid  Czerw, dane kontaktowe:  tel. 722 309 224 lub e-mail: iod@rewal.pl.

3.

Cele przetwarzania danych osobowych

Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe są przetwarzane przez Administratora w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności: ustalenie prawa do świadczeń z pomocy społecznej pieniężnych, niepieniężnych, pomoc usługowa, kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia w tym schroniskach dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych, alimentacja, żądanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, obowiązek zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej.

celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej oraz ich realizacja.

4.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i lit. g) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.06.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym:

  • ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

  • rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 kwietnia 2021r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,

  • ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,

  • ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 

5.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców jeżeli istnieją

Pana/Pani dane osobowe w związku z ich przetwarzaniem
w celach wskazanych w pkt 3 mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów (w szczególności z branży IT, archiwizacji, bank) a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa a w szczególności inne jednostki pomocy społecznej,
Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych.

6.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do świadczenia z pomocy społecznej przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia zaprzestania udzielania świadczenia. Szczegółowy okres przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe w GOPS zawiera jednolity rzeczowy wykaz akt wprowadzony zarządzeniem Kierownika GOPS w Rewalu.

7.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych (art. 15 RODO)

b) żądanie sprostowania danych (art. 16 RODO)

c) żądanie ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

d) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO)

e) żądanie usunięcia danych (art. 17 RODO)

 

8.

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2

9.

Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne
i konieczne do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności ustalania prawa do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, pomocy usługowej, kierowania i ustalania odpłatności za dom pomocy społecznej, kierowania i ustalania odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, alimentacja i archiwizacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku

10.

Inne informacje

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej a także nie będą podlegały personalizacji ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 2019 pomoc społeczna.pdf (, 138.50Kb) 2019-10-30 10:11:25 69 razy
2 pomoc społeczna.pdf (PDF, 119.55Kb) 2019-08-21 11:09:05 26 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 21-08-2019 11:09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 21-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Lenarcik 08-02-2022 12:26:40