Strona główna

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie  ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".

 

Podwyżka płacy minimalnej a świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

 

Podwyżka pensji minimalnej, która nastąpi od nowego roku, nie jest uznawana za uzyskanie dochodu w przypadku osób, którym przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego. W związku z tym, od stycznia 2017 r. sytuacja tych osób nie ulegnie zmianie i nie utracą prawa do tych świadczeń z uwagi na podwyższenie otrzymywanej pensji minimalnej.

- W przypadku rodzin, które jesienią 2017 r. będą ubiegały się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy, prawo do świadczeń będzie ustalane w oparciu o dochód z roku 2016. Podwyżka wynagrodzenia minimalnego nie wpłynie zatem na ich sytuację - powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Do zmiany może dojść jesienią 2018 r., przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy, który będzie się rozpoczynał od 1 października 2018 r., kiedy to gmina, będzie brała pod uwagę dochód z 2017 r.

Jeżeli rodzina otrzymująca świadczenia z funduszu alimentacyjnego przekroczy próg dochodowy (na osobę w rodzinie) w związku z podwyżką pensji w ramach tej samej, cały czas wykonywanej pracy, nie będzie musiała informować o tym gminy. Ponadto trzeba przypomnieć, że świadczenie z programu Rodzina 500 plus, nie jest liczone do dochodu przy przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 
 

 

 
 

Informacja o podwyższeniu wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2017 r.

W dniu 14 listopada 2016 roku  w Monitorze Polskim (M.P. z 2016 r. poz. 1103) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r.
w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017. Od 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1406,00 zł miesięcznie.

 

 

Informator o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy 2016/2017

 

Szanowni Państwo,

Osoby, które jako formę wypłaty świadczeń: rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych,
z pomocy społecznej i świadczeń wychowawczych (500+) wybrały wypłatę gotówkową w kasie Banku Spółdzielczego w Rewalu
proszę o pobieranie świadczeń zgodnie z terminem wskazanym w decyzji lub w harmonogramie wypłat. W sytuacji braku możliwości terminowego pobierania w/w świadczeń proszę o rozważenie założenia lub wskazania rachunku bankowego a następnie zgłoszenia się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu w celu złożenia stosownego oświadczenia.
Za świadczenia niepobierane w terminie Ośrodek ponosi wysokie koszty prowizji bankowych.

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu

 

 

 

 

Od dnia 1 września do 30 czerwca Ośrodek jest czynny w godzinach od 7.30 do 15.30

 

 

 

 

 Informacje podstawowe 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu ul. Warszawska 31, 72-344 Rewal
Dni i godziny otwarcia placówki:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do 15:00

7.00 - 15.00
w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia

7.30 - 15.30
w okresie od 1 września do 30 czerwca

Tel/fax :

Tel. kom:


+48 91 38 62 573

+48 730 822 849

e-mail Ośrodka: gops@rewal.pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej w e-PUAP /GOPSwRewalu/skrytka
Numer rachunku bankowego: BS w Gryficach O/Rewal
37 9376 0001 0060 3908 2002 0001
NIP: 857 18 02 961
Regon: 810018869
Kierownik: Justyna Żebrowska

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 14-11-2014 08:45:11
Wytworzenie dokumentu: Justyna Żebrowska 14-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 11-01-2017 08:13:33