Mapa serwisu

GOPS Rewal

|---Strona główna

|---Informacje dotyczące nowego okresu zasiłkowego 2017/2018 w świadczeniach

|---Zarządzenie w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej

|---Statut

|---Regulamin organizacyjny

|---Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

|---Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

      |---2014

      |---2015

      |---2018

      |---2017

      |---2016

|---Uchwały Rady Gminy

|---Sprawozdania z działalności Ośrodka

|---Ocena zasobów pomocy społecznej

|---Kontrole

      |---2015

      |---2016

|---Oferty pracy

Rodzina 500 plus

|---Aktualności, komunikaty

|---Informacje o programie

|---Informatory dotyczące programu

|---Terminy wypłat

|---Wniosek i oświadczenia obowiązujące od 1 sierpnia do 30 września (na okres świadczeniowy 2016/2017)

|---Druki wniosków na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 (od 1 października 2017 do 30 września 2018)

Budżet GOPS

|---Wydatki GOPS w Rewalu

Pomoc społeczna

|---Zasady ogólne

|---Formy pomocy

      |---Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej

|---Tryb załatwiania spraw z zakresu pomocy społecznej i wymagane dokumenty

Dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny

|---Dodatek mieszkaniowy

|---Dodatek energetyczny

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

|---Świadczenia rodzinne

|---Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

|---Aktualne kryteria dochodowe oraz wysokości świadczeń rodzinnych

|---"Za życiem"

|---DRUKI WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

      |---ŚWIADCZENIA RODZINNE

            |---ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

            |---WNIOSEK O ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI

Karta Dużej Rodziny

|---Czym jest Karta Dużej Rodziny

Zespół Interdyscyplinarny

|---Skład Zespołu

|---Formularze "Niebieska Karta"

|---Wzór bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego

|---Procedury postępowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka

|---Kampania społeczna

Ogłoszenia

|---Zamówienie publiczne

|---Zapytania ofertowe, do których nie stosuje się pzp

      |---2018r.

      |---Zapytanie ofertowe - pochówek

      |---Zapytanie ofertowe - schronisko dla osób bezdomnych

|---Informacje

      |---2017

|---Zamówienia publiczne z art. 8 pkt 4 ustawy