Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

GOPS Rewal

|--- Strona główna

      |--- Ogłoszenia

|--- KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z RODO

|--- Oferty pracy

      |--- Rok 2020

      |--- 2019

            |--- Rok 2020

|--- Informacje dotyczące nowego okresu zasiłkowego 2017/2018 w świadczeniach

|--- Zarządzenie w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej

|--- Statut

|--- Regulamin organizacyjny

|--- Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

|--- Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

      |--- 2014

      |--- 2015

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

|--- Uchwały Rady Gminy

|--- Sprawozdania z działalności Ośrodka

|--- Ocena zasobów pomocy społecznej

|--- Kontrole

      |--- 2015

      |--- 2018

      |--- 2016

Koronawirus - informacje

|--- Dyżury pracowników GOPS w Rewalu

|--- Dyżury psychologów dla osób w kwarantannie

|--- Zmiany w przepisach w związku z epidemią

Świadczenie wychowawcze 500+

|--- Komunikaty

|--- Informacje

|--- Druk wniosku obowiązującego od dnia 1 lipca 2019r.

|--- Klauzula informacyjna RODO świadczenia wychowawcze

Dobry Start (300+)

|--- Wzór wniosku i załącznik

|--- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach programu "Dobry start"

|--- Informacje o programie

|--- Informacja o terminach składania wniosków i terminach wypłat

Pomoc społeczna

|--- Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2019/2020

|--- Zasady ogólne

|--- Formy pomocy

      |--- Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej

|--- Tryb załatwiania spraw z zakresu pomocy społecznej i wymagane dokumenty

|--- Klauzula informacyjna RODO - pomoc społeczna

|--- Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej

Dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny

|--- Dodatek mieszkaniowy

|--- Dodatek energetyczny

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

|--- Terminy składania wniosków i realizacji świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

|--- Świadczenia rodzinne

|--- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

|--- "Za życiem"

|--- DRUKI WNIOSKÓW

      |--- ŚWIADCZENIA RODZINNE

            |--- ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

            |--- WNIOSEK O ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI

|--- Klauzula informacyjna RODO - świadczenia rodzinne

|--- Klauzula informacyjna RODO - fundusz alimentacyjny

Karta Dużej Rodziny

|--- Informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny

|--- Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej

Zespół Interdyscyplinarny

|--- Dyżury specjalistów IV kwartał 2018r.

|--- Skład Zespołu

|--- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - informacje

|--- Wzór bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego

|--- Procedury postępowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka

|--- Kampania społeczna

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

|--- Asystent rodziny - cele i zadania

|--- Asystent rodziny - ustawa "Za życiem"

|--- Ogłoszenie - RODZINY WSPIERAJĄCE

Budżet GOPS

|--- Wydatki GOPS w Rewalu

|--- Sprawozdania finansowe

      |--- ZA ROK 2020

      |--- ZA ROK 2019

            |--- Bilans jednostki 2019r

Ogłoszenia

|--- Zamówienie publiczne

|--- Zamówienia publiczne z art. 8 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

      |--- 2019

            |--- Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania, wykonania, dostawy oraz montażu mebli biurowych

      |--- 2018r.

      |--- Zapytanie ofertowe - pochówek

      |--- Zapytanie ofertowe - schronisko dla osób bezdomnych

|--- Informacje

      |--- 2018

      |--- 2017