Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacje i wniosek

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZYŁ SIĘ W DNIU 1 LUTEGO 2023r. 

 

 

Od 1 grudnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Przypominamy, że wnioski należy składać w miejscu zamieszkania. Zgodnie z art. 28 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne
/ art. 3 ust. 13b odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym - odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym/ 

w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

 

Uprawnioną osobą do otrzymania dodatku jest ta, która faktycznie dysponuje lokalem i prowadzi w nim swoje gospodarstwo domowe. (...) Jednocześnie przyjmuje się, że prowadzenie gospodarstwa domowego możliwe jest tylko w jednej lokalizacji. Wobec tego niedopuszczalne jest występowanie przez wnioskodawcę o wypłacenie kilku dodatków  w związku z np. okresowym zamieszkiwaniem w kilku lokalizacjach (które mogą znajdować się w tej samej gminie bądź różnych gminach). Należy mieć tutaj na uwadze, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego (zgodnie z art. 28 ust. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej). (...) Warunkiem otrzymania dodatku jest faktyczne zamieszkiwanie i gospodarowanie pod adresem wskazanym we wniosku a prowadzenie gospodarstwa domowego możliwe jest tylko w jednej lokalizacji."

Złożenie fałszywego oświadczenia we wniosku zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.


Wnioski będą przyjmowane do 1 lutego 2023 r. (włącznie). Wnioski złożone po 1 lutym  2023r. pozostawione będą bez rozpatrzenia.


Dodatek elektryczny nie przysługuje:

  1. Gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (fotowoltaika) w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy;
  2. Gdy na potrzeby gospodarstwa domowego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692)
  3. Gdy pozytywnie został rozpatrzony wniosek o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, wynosi 1.000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1.500 zł. 

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Do wniosku należy dołączyć ostatni rachunek/fakturę za energię elektryczną. 

Dodatek elektryczny będzie wypłacony do 31 marca 2022r.  

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 18_01_2023_10_46_02_Wniosek o dodatek elektryczny.pdf (PDF, 342.87Kb) 2023-01-18 10:46:02 61 razy
2 Instruktaż_Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_elektryczny_gospodarstwa_domowe.docx (DOCX, 34.86Kb) 2022-12-05 12:50:46 69 razy
3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych DODATEK ELEKTRYCZNY.pdf (PDF, 125.73Kb) 2022-11-30 11:17:29 76 razy
4 Wniosek o dodatek elektryczny.pdf (, 344.59Kb) 2022-11-30 10:29:59 25 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 29-11-2022 16:12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 29-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 02-02-2023 11:30:46