Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

DODATEK OSŁONOWY

1.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu, ul. Warszawska 31, 72-344 Rewal,

e-mail: gops@rewal.pl

2.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 

Dawid  Czerw, dane kontaktowe:  tel. 722 309 224 lub e-mail: iod@rewal.pl.

3.

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych i członków gospodarstwa domowego odbywa się w celu rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, realizacji dodatku osłonowego, żądania zwrotu nienależnie wypłaconego dodatku.

4.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz g RODO na podstawie art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w związku z art. 411 ust. 10n pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym:

  • ustawie z dnia 17 grudnia 2021r.  o dodatku osłonowym
  • ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

5.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców jeżeli istnieją

Pana/Pani dane osobowe w związku z ich przetwarzaniem w celach wskazanych w pkt 3 mogą być przekazane innym odbiorcom na podstawie i w granicach przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

6.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego  przechowywane będą  przez okres
10 lat natomiast przez 1 rok przechowuje się informacje dotyczące osób, którym dodatek nie został  przyznany lub od dnia pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Po upływie okresów przechowywania informacje usuwa się niezwłocznie.

 

7.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

8.

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2

9.

Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne i konieczne do rozpatrzenia wniosku o dodatek osłonowy  oraz jego wypłaty,  a w szczególności ustalenia prawa do  dodatku,  w sytuacji nienależnie pobranego świadczenia - żądania zwrotu i archiwizacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 10-01-2022 07:50:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 10-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 10-01-2022 07:56:20