Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

 

Szanowni Państwo,

w związku z przystąpieniem GMINY REWAL
do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.

„Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REWALU

ogłasza nabór wniosków do Programu

 

ADRESACI PROGRAMU

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Cele programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

NA CZYM BĘDZIE POLEGAĆ WSPARCIE?

Wsparcie będzie realizowane w następujących formach:

  1. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (przewidywana liczba osób - 6, 160 godzin na osobę)

  2. Usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego, które będą świadczone w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program (np. zakład opiekuńczo - leczniczy itp.). Przewidywana liczba osób - 3, limit do 14 dni

 

Limit kosztów

W przypadku opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej nie więcej niż 40,00 zł (ogółem koszty brutto pracownika i zleceniodawcy) za 1 godzinę usługi.

W przypadku opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego nie więcej niż 600,00 zł za dobę realizacji usługi (jednak Gmina zastrzega sobie prawo do wyboru tego podmiotu spośród świadczących dane usługi, który świadczy je w najkorzystniejszej cenie - obowiązek wynikający z art. 44 ustawy o finansach publicznych)

Uwaga:

Realizator Programu umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad taką osobą samodzielny wybór:

  • osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej (w przypadku pobytu dziennego) z zastrzeżeniem, że nie zostaną dofinansowane usługi opieki świadczone przez członków rodziny*, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu

  • miejsca świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego z zastrzeżeniem iż wskazane miejsce otrzyma pozytywną opinię gminy.

*rodzina - małżonkowie, rodzice dzieci, opiekun faktyczny dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25.rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Sposób zgłoszenia do Programu: złożenie Karty zgłoszenia (zob. załącznik) elektronicznie jako skan na adres e-mail: gops@rewal.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska lub osobiście w siedzibie GOPS w Rewalu, ul. Warszawska 31 (tel. 913862573).

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu, został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą, która:

a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Gmina bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

 

Okres realizacji programu na terenie gminy Rewal: 02.06.2021r. - 31.12.2021r.

Szczegóły Programu – zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Formularze do pobrania:

Karta zgłoszenia do programu

Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM - wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka

Klauzula RODO - dla opiekuna, członka rodziny 

Klauzula RODO - dla osoby niepełnosprawnej

 

 

 

 

 


 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zal-nr-9-Karta-wykonania-uslug-opieki_wytchnieniowej_-_edycja_2021-1.doc (, 312.00Kb) 2021-08-25 12:53:12 2 razy
2 indywidualny zakres usług.pdf (, 467.28Kb) 2021-08-25 12:53:12 1 raz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 08-06-2021 14:45:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 08-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 26-08-2021 09:55:11