Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Klauzula informacyjna RODO - fundusz alimentacyjny

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

1.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu,
przy ul. Warszawskiej 31

2.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 Dawid  Czerw, dane kontaktowe:  tel. 722 309 224 lub e-mail: iod@rewal.pl

3.

Cele przetwarzania danych osobowych

Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe są przetwarzane przez Administratora Celem przetwarzania danych osobowych jest rozstrzygnięcie wniosku w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do ich realizacji
w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

4.

Podstawy prawne przetwarzania danych

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO
- z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 poz. 670 ze zm.)

 

 

 

5.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców jeżeli istnieją

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, bank. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych.

6.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przechowywane będą przez okres 10 lat od dnia zaprzestania udzielania świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia.

7.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych (art. 15 RODO)

b) żądanie sprostowania danych (art. 16 RODO)

c) żądanie ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

d) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO)

e) żądanie usunięcia danych (art. 17 RODO)

 

8.

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

9.

Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne
i konieczne w celu rozpatrzenia wniosku oraz ustalenia prawa do świadczeń i ich realizacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku

10.

Inne informacje

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej a także nie będą podlegały personalizacji ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 28-06-2019 14:36:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 28-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 12-11-2020 13:24:54