Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

 

 

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą
  w Rewalu przy ul. Warszawskiej 31. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: gops@rewal.pl lub telefonicznie pod numerem 91 38 62 573 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: gops@rewal.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu rozstrzygnięcia wniosku dotyczącego wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych.

 4. Dane osobowe przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit c RODO w trybie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 5. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej przez okres potrzebny do realizacji celu, następnie przechowywane będą zgodnie z warunkami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt tj. przez 10 lat, a także w zgodności z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy dot. przetwarzania danych osobowych w jego imieniu, np. dostawca usług hostingowych obsługujących pocztę elektroniczną Administratora.

 7. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości realizacji celu ustawowego.

 10. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.

 

 

Inspektor Ochrony DanychPan Dawid Czerw, tel. 722 309 224 lub e-mail: iod@rewal.pl.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych DODATEK DLA GOSPODARSTW.pdf (PDF, 124.10Kb) 2022-10-10 09:47:15 23 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 10-10-2022 09:41:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 21-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 10-10-2022 09:47:15