Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacje

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500+”

Wnioski na nowy okres świadczeniowy  będzie można składać od:

  • od 1 lutego 2021 r – w formie elektronicznej przez portal  Emp@tia, portal PUE ZUS,
    a także za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  • od 1 kwietnia 2021 r. tradycyjnie (w wersji papierowej)   w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rewalu (pokój nr 1) lub listownie pocztą

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, uwzględnia się również odpowiednio:

1) kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);

2) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

3) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

4) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

5) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

6) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

            Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.     

     

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowy okres świadczeniowy?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 

Złożenie wniosku z dokumentami

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i wypłata

do 30 kwietnia 2021r.

do 30 czerwca 2021r

od 1 maja do 31 maja 2021r.

do 31 lipca 2021r.

od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r.

do 31 sierpnia 2021r.

od 1 lipca do 31 lipca 2021r.

do 30 września 2021r.

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021r

do 31 października 2021r.

 

 

Najważniejsze informacje dotyczące świadczenia wychowawczego

 

Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

 

Czy program obejmuje  wszystkie dzieci w pieczy zastępczej?

Do 30 czerwca 2019r. świadczenia z programu „Rodzina 500+” otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Natomiast od 1 lipca 2019r. świadczenie otrzymały również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych
i  interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmuje także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.

 

Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo upieczeni rodzice?

Od 1 lipca 2019r. rodzice mają aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obowiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

 

Wydatkowanie świadczenia

               

            Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, w tym również w przypadku wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z w/w celem lub marnotrawienie świadczenia wychowawczego, pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia sytuacji w rodzinie.

            W sytuacji potwierdzenia wątpliwości a więc stwierdzenia, że świadczenia są marnotrawione lub przeznaczone niezgodnie z celem forma pieniężna może zostać zamieniona na formę usługową (np. opłata za przedszkole itp.) lub rzeczową (np. ubrania, jedzenie itp.)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 06-06-2019 14:39:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 06-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Żaneta Murzynowska 20-01-2021 08:50:43