Zapytanie ofertowe - pochówek

                                                                                                                                                                     Rewal, dnia 24.11.2017r.

GOPS.250.4.2017.JŻ

Zapraszamy do złożenia oferty na:

 

świadczenie usług pogrzebowych  w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu

 

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31

72 – 344 Rewal

Tel./fax 91 38 62 573

e-mail: gops@rewal.pl

 

 1. Tryb zamówienia
 1. Zamówienie prowadzone jest wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza od wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 30 000 euro, dlatego też do zapytania tego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.)
 1. Opis przedmiotu zamówienia: przewóz  zwłok  oraz świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym (z terenu gminy Rewal), których pochowanie zleca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rewalu
 1. Sprawienie pogrzebu obejmuje:
 • pochówek (w tym wykopanie grobu ziemnego na cmentarzu wskazanym przez Zamawiającego, wpuszczenie ciała do grobu, zasypanie i zamknięcie grobu);
 • odpowiednio do wskazówek Zamawiającego zapewnienie trumny drewnianej,
 • przygotowanie ciała do pochówku (łącznie z umyciem i ubraniem zwłok);
 • zapewnienie kompletnej odzieży i obuwia dla zmarłego (w przypadku jego braku);
 • przewóz zwłok na wskazany cmentarz;
 • obsługa żałobników (cztery osoby do niesienia trumny);
 • zapewnienie i montaż krzyża drewnianego i tabliczki identyfikującej;
 • zapewnienie i rozwieszenie na terenie gminy Rewal 2 szt. nekrologów;
 • zapewnienie wiązanki kwiatowej sztucznej małej oraz dużego plastikowego znicza;
 • zapewnienie drewnianej obudowy grobu;

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych elementów usługi oraz prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb, proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających  się na całość usługi pogrzebowej. Wynagrodzenie będzie pomniejszone o cenę jednostkową elementu składowego usługi pogrzebowej wskazaną w formularzu ofertowym.

 

 1. Warunki realizacji zamówienia
 1. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie pisemne zlecenie wystawiane przez Zamawiającego określające miejsce pochówku, jak również zakres niezbędnych usług. Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane ze sprawieniem pogrzebu.
 2. Pochówek będzie wykonywany na terenie gminy Rewal lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 3. Wykonawca wystawi fakturę VAT lub rachunek po każdej wykonanej usłudze.
 4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności:

- ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r., o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 912),

- rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami  i szczątkami ludzkimi z dnia  7 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r., w sprawie  wydawania  pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r.  Nr 249, poz. 1866 z późn. zm.).

Organizacja i koszty związane z załatwieniem formalności związanych z pogrzebem tj. chłodnia, wykup miejsca na cmentarzu, opłata eksploatacyjna, zapewnienie ceremonii pogrzebowej zgodnej z wyznaniem zmarłego (w przypadku gdy nie jest znane wyznanie ceremonia pogrzebowa odbędzie się w obrządku rzymsko-katolickim) są po stronie Zamawiającego.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Od daty wybrania oferty do 30 listopada 2018r.

 1. Kryterium wyboru oferty:

Zamawiający wybierze ofertę o najkorzystniejszej cenie.

 

 1. Sposób przygotowania i składania oferty.
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty, osobiście lub drogą elektroniczną na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu

ul. Warszawska 31, 72 -344 Rewal

tel./fax 91 38 62 573

e-mail: gops@rewal.pl

w terminie do dnia 29 listopada 2017r.   

 

 1. Kompletna oferta musi zawierać:
 • Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 • Musi być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Wykonawcy.

 

 

                            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                 w Rewalu

                 Justyna Żebrowska

Załączniki do pobrania

1 Zapytanie ofertowe pochówek.pdf (PDF, 18KB) 2017-11-24 11:09:01 0 razy
2 formularz ofertowy.pdf (PDF, 24KB) 2017-11-24 11:09:01 67 razy
3 formularz ofertowy.doc (DOC, 39KB) 2017-11-24 11:09:01 64 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 24-11-2017 11:07:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 24-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 29-01-2018 13:32:54